• 022 561 330
  • skolajp@ospopovicindjija.edu.rs
  • срб   | |   srb
  • Лице за заштиту података о личности

    Лице за заштиту података о личности

    Лице овлашћено за заштиту података о личности је Марко Ракар, Секретар установе, улица Краља Петра I 124, контакт телефон 022/561-330.