• 022 561 330
 • osjovanpopovicindjija@gmail.com
 • срб   | |   srb
 • Прописи и правилници

  Важно! Упис ученика у први разред основне школе

  Поштовани родитељи, Уколико имате будућег ђака првака упознајте се са пријавом за упис у школску 2020 / 2021.школску годину. Сва питања можете упутити руководству школе на бројеве телефона које можете наћи на нашем сајту у рубрици “Актуелности”.

  Измењени календар рада основних и средњих школа на територије АП Војводине услед новонастале епидемиолошке ситуације
  Меморандум
  ПРАВИЛНИКО ОБАВЉАЊУ ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ, ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА(“Сл. гласник РС”, бр. 68/2018)

  ПРАВИЛНИКО ОБАВЉАЊУ ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ, ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА(“Сл. гласник РС”, бр. 68/2018) Члан 1 Овим правилником прописују се ближи услови о начину, садржају, дужини, месту и времену обављања и другим питањима од значаја за обављање друштвено-корисног, односно хуманитарног рада који школа, упоредо са изрицањем васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере, одређује ученику. Ближи услови из става 1. овог члана […]

  Школски календар (2019/2020.)
  Правилник о школском календару (2019/2020.)
  PRAVILNIKO PROTOKOLU POSTUPANJA U USTANOVI U ODGOVORU NA NASILJE, ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE(“Sl. glasnik RS”, br. 46/2019)

  PRAVILNIKO PROTOKOLU POSTUPANJA U USTANOVI U ODGOVORU NA NASILJE, ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE(“Sl. glasnik RS”, br. 46/2019) Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuje se Protokol postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje. Protokol iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Član 2 Stupanjem na snagu ovog […]

  Правилник о оцењивању (2019.)

  PRAVILNIKO OCENJIVANJU UČENIKA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU(“Sl. glasnik RS”, br. 34/2019) Predmet pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuju se način, postupak i kriterijumi ocenjivanja uspeha iz obaveznih predmeta, izbornih programa, aktivnosti i vladanja i druga pitanja od značaja za ocenjivanje učenika i odraslih u osnovnom obrazovanju i vaspitanju (u daljem tekstu: učenik). Svrha i […]

  Правилник о оцењивању (2013.)
  Годишњи план рада школе