• 022 561 330
  • osjovanpopovicindjija@gmail.com
  • срб   | |   srb
  • Прикупљање, слагање, спајање-Замак пријатељства и Преобликовање материјала истог порекла

    Прикупљање, слагање, спајање-Замак пријатељства и Преобликовање материјала истог порекла

    Ученици другог разреда су са својом учитељицом Снежаном Вукас Ерлауер на занимљив и креативан начин од папира направили мноштво кућа. Оне су настале као резултат Наставних јединица Прикупљање, слагање, спајање-Замак пријатељства и Преобликовање материјала истог порекла. Радили су веома мотивисано и имали читаве екипе и поделу задатака по склоностима ученика. Једни су секли папир на одређену димензију, други га ролали у ролнице… Коначно, уследило је прављење Замка пријатељства по групама.