• 022 561 330
 • skolajp@ospopovicindjija.edu.rs
 • срб   | |   srb
 • Обавештење за ученике другог циклуса основног образовања – реализација наставе до краја првог полугодишта

  Обавештење за ученике другог циклуса основног образовања – реализација наставе до краја првог полугодишта

  Драги наставници ,ученици и родитељи ,

           Током трајања учења на даљину , сатница ће бити мало измењена . Измена се састоји у томе да је пауза између свака два часа 10 мин.како би и наставници и ученици могли , без велике журбе , да се укључе у наредни час. Примењује се важећи распоред по коме је настава организована и док је била непосредно у школи. Изузетак представљају часови физичког и здравственог васпитања за које ће наставници у договору са ученицима договорити најповољније време за дане када те предмете имају по распореду. У случајуда  , из оправданих разлога , наставникније у могућности да се укључи у час према распореду – благовремено ће обавеститиученике/родитеље и одељењског старешину о времену приступања часу.

              САТНИЦА за време трајања УНАДА

    ДРУГА СМЕНА V-VIII РАЗРЕД
  1. час 14:00 – 14:30
  2. час 14:40 – 15:10
  3. час 15:20 – 15:50
  4. час 16:00 – 16:30
  5. час 16:40 – 17:10
  6. час 17:20 – 17:50
  7.час 18:00 – 18:30

  Желимо Вам свима да и овако организована настава тече у добром расположењу, сарадњи и залагању са циљем остваривања што бољег успеха , односно остварености образовно-васпитних исхода , укључујући развој основних међупредметних компетенција . За све додатне податке и питања бићемо Вам на располагању – преко одговарајућих Вајбер група .

  Подсећамо да је присуство на часовима обавезно и да ће изостанци бити евидентирани. Директор и педагог прате наставу и имају приступ виртуелним учионицама, часовима на даљину и другим облицима наставе и врше инструктивно – педагошки надзор.

  Што се оцењивања тиче, ако ученик нема оцену из оправданих разлога (болест, изолација) може остати неоцењен на крају првог полугодишта.

  Срећно у предстојећем раду !