• 022 561 330
 • skolajp@ospopovicindjija.edu.rs
 • срб   | |   srb
 • Oбавештење за ученике од 5. до 8. разреда

  Oбавештење за ученике од 5. до 8. разреда

  Драги наставници , ученици и родитељи ,

   Упознајте се са дописом Министрства просвете, науке и технолошког развоја у вези са организацијом наставе у предстојећем периоду.

  Током трајања учења на даљину , сатница је мало измењена у односу на непосредну наставу у физичком окружењу. Измена се састоји у томе да је пауза између свака два часа 10 мин.како би и наставници и ученици могли, без велике журбе, да се укључе у наредни час. Примењује се важећи распоред по коме је настава организована и док је била непосредно у школи.
  Изузетак представљају часови физичког и здравственог васпитања за које ће наставници у договору са ученицима
  договорити најповољније време за дане када те предмете имају по распореду. У случају да из оправданих разлога,
  наставник није у могућности да се укључи у час према распореду – благовремено ће обавестити ученике/родитеље и
  одељењског старешину о времену приступања часу.

  Будите здрави и чувајте се!

    

  Школска управа: Нови Сад

  Општина /град: Инђија

  Пун назив основне школе: ОШ „Јован Поповић“

   

  ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И

  РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПО ПОСЕБНОМ

  ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА Covid-19

  за 2.циклус основног образовања од 15.03.2020. године

   

  1. Модел организације наставе који се примењује у другом циклусу – НАСТАВА НА ДАЉИНУ
  2. Начин остваривања наставе на даљину , који укључује и податке о одабраној платформи и дигиталним алатима за учење
  • Гугл учионица (сви наставници )
  • Гугл мит – за наставу у реалном времену (један наставник)
  • ЗУМ – за наставу у реалном времену (остали наставници )
  • Вајбер , мејл – за додатну размену информација и материјала са ученицима и родитељима (сви наставници )
  1. Распоред часова по данима за свакоодељење са временском организацијом (сатница):

  У прилогу

  1. Начин праћења и вредновања постигнућа ученика:

  Директан контакт ученика и наставника путем ЗУМ-а и ГУГЛ МИТ-а и увид у писмене и практичне радове ученика у Гугл учионици или достављених мејлом , Вајбером . Испитивање ставова ученика и родитеља анкетирањем (мејл, Г-упитник ) .Сарадња са родитељима путем Вајбер група.

  1. Додатни начини пружања подршке ученицима у складу са специфичним потребама и

  у односу на породични контекст:

  Мере индивидуализације (наставни материјали и писмене  провере прилагођене ученицима према дефинисаним мерама индивидуализације у Гугл учионици или у штампаној форми за мали број ученика – МИ , ИОП 1 , ИОП 2 ); индивидуална подршка у учењу путем дигиталних алата; саветодавни разговори за психо – социјалну подршку ученицима и родитељима путем дигиталних алата ; теме према сагледаним потребама за родитеље и ученике (Сајт школе )

   

   

  1. Укупан број ученика који ће из техничких и других разлога захтевати и израду штампаног наставног материјала – до 10
  1. Расположиви материјално – технички услови школе :
  • Задовољавајући број дигиталних уређаја које могу по потреби користити

  наставници и ученици (на реверс ) и који омогућавају израду штампаног материјала за ученике ( према потреби  )

  • Гугл учионица која функционише од почетка школске године
  • САЈТ школе
  • Електронски дневник – који омогућава благовремено праћење успеха ученика од стране родитеља
  1. Додатни ресурси ван школе који се користе

   Центар за социјални рад, Дом здравља, ШОСО „ Антон Скала“ Стара Пазова

  Начин праћења остваривања оперативног плана активности (концизан опис):

  Увид у електронски дневник и Гугл учионицу од стране ОС, стручне службе и директора , састанци стручних већа,извештаји о остварености оперативних планова од стране наставника.

                                                                                                                  Директор школе : Драгица Савић