• 022 561 330
 • osjovanpopovicindjija@gmail.com
 • срб   | |   srb
 • Обавештење за ученике – организација наставе у јуну

  Обавештење за ученике – организација наставе у јуну

  ОШ“Јован Поповић“ Инђија

  У циљу упознавања наставника и ученика, као и њихових родитеља, односно других  законских заступника а ради благовремене припреме организације наставе и активности , за период од 01. 06. 2020. године  а према допису  Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 13. 05. 2020. године

  Обавештавамо вас

  о организацији наставе и осталих активности

  Све активности везано за наставу  и завршни  испит трају  од

  понедељка  01.06. 2020. Год.  до 16. 06. 2020. год.

  О намери похађања наставних активности

   ученици су дужни да претходно обавесте одељенског старешину.

  НАСТАВНА ГОДИНА ЗА УЧЕНИКЕ ОД  ПРВОГ ДО СЕДМОГ РАЗРЕДА

   СЕ ЗАВРШАВА У УТОРАК 16. ЈУНА

  НАСТАВНА ГОДИНА ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА СЕ ЗАВРШАВА

   У ПЕТАК 05. ЈУНА

  Посебни часови наставе за ученике од петог до седмог

   разреда трају од 08. до 15. 06. 2020. године

  За ученике осмог разреда следе активности по динамици:

  -У понедељак 01. 06. 202.0 године доносе ђачке књижице у школу

  ради овере ( залепљена фотографија, уписан ЈМБГи потпис ученика)

  -Истог дана преузимају пробне тестове из српског језика и комбиновани тест

   ( ове тестове раде код куће)

  -Уторак  02. 06. 2020. године враћају урађене пробне тестове одељенским стареш.

  -Истог дана,  од 08-10 часова у прсторијама школе ученицирешавају пробни

   тест из математике

  -У периоду од 01. до  05. јуна ученици имају посебне часове наставе у трајању

   од један и по сат  ( ученици који желе да поправе оцену из одређеног наставног

   предмета)

  -Од среде 03. јуна до понедељка 15. јуна школа организује припремну наставу

  према исказаним потребама ученика а ускладу са законом

  -Дана 17, 18 и 19. јуна ученици полажу завршни испит

  За ученике од 1. до 4. разреда

  Школа ће организовати посебне часове наставе  и за ученике од првог до четвртог

  разреда уколико буду за то исказанепотребе ( ученици који желе да пораве успех из

  пјединих наставних предмета)

  НАПОМЕНА:

  УЧЕНИЦИ КОЈИ ЖЕЛЕ ДА ПОХАЂАЈУ У ШКОЛИ ПОСЕБНЕ ЧАСОВЕ

  НАСТАВЕ И ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ СУ ОБАВЕЗНИДА СЕ ПРИЈАВЕ

  СВОЈИМ ОДЕЉЕНСКИМ СТАРЕШНАМА НАЈКАСНИЈЕ ДО ПОНЕДЕЉКА

   25. 05. 2020. ГОДИНЕ РАДИ САЧИЊАВАЊА ГРУПА И  ПРЕЦИЗНОГ РАСПОРЕДА

  ПРЕЦИЗАН РАСПОРЕД ПОСЕБНИХ ЧАСОВА НАСТАВЕ И ПРИПРЕМНЕ

  НАСТАВЕ  БИЋЕ  ИСТАКНУТ НА САЈТУ ШКОЛЕ И НА ОГЛАСНОЈ

  ТАБЛИ ШКОЛЕ

  У Инђији , 20.05.2020.г.

                                               Радојка Дмитровић , секретар школе

                                                              Драгица Савић , директор школе