• 022 561 330
 • skolajp@ospopovicindjija.edu.rs
 • срб   | |   srb
 • Пројекат обогаћеног једносменског рада

  Пројекат обогаћеног једносменског рада

  ОБАВЕШТЕЊА ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ 1.-4.разреда

  Поштовани ученици и родитељи,
  Од почетка ове школске године , школа је укључена у Пројекат обогаћеног једносменског рада .
  Један од модела рада са ученицима у оквиру овог пројекта је и ПОДРШКА УЧЕЊУ који је
  предложен за примену у овој школској години, обзиром на посебне околности у организацији
  наставе .
  Подршка учењу је намењена :

  а) ученицима са тешкоћама у читању и писању
  б) ученицима са специфичним тешкоћама у учењу појединих предмета/области
  в) ученицима који захтевају прилагођавање захтева њиховим могућностима
  г) ученицима који захтевају унапређен, креативни рад
  д) ученицима који захтевају рад у малим групама
  ђ) ученицима за припрему за такмичења

  Подршка учењу је унапређен, креативни рад са ученицима који за циљ има постизање исхода у
  складу са највишим могућностима ученика. Биће организована два пута недељно по истом
  принципу као и редовна настава , увек после трећег часа друге смене , са ученицима чија је
  група у другој смени .
  Часове подршке учењу ће изводити учитељице:

   Данијела Јовановић
   Љиљана Милосављевић
   Татјана Миљковић
   Катарина Милошевић
   Радмила Караџић
   Славица Кртолица
   Зорица Лучић

  Молимо Вас да се на ПОЈЕДИНАЧНОМ АНКЕТНОМ ЛИСТИЋУ изјасните у погледу жеље
  за укључивањем Вашег детета у овај облик рада избором одговарајуће тврдње .

  ПОЈЕДИНАЧНИ АНКЕТНИ ЛИСТИЋ ћете преузети на линку који ће бити послат у
  одељенске Вајбер групе или му приступите директно са САЈТА ШКОЛЕ –уз обавештење !

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPuJwTUU6yKnX9xhplARFBKh5MDi2_xswp5UE6h3KWZ3Zk-g/viewform?gxids=7757


  ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ ОД 5.-8. разреда

  Поштовани ученици и родитељи,
  Од почетка ове школске године , школа је укључена у Пројекат обогаћеног једносменског рада .
  Неки од модела рада са ученицима у оквиру овог пројекта су и ПОДРШКА УЧЕЊУ , РУЧНИ
  РАД и СПОРТСКЕ ИГРЕ који су предложени за примену у овој школској години, обзиром на
  посебне околности у организацији наставе и ресурсе којима школа располаже .

  1. ПОДРШКА УЧЕЊУ је намењена :

  а) ученицима са наглашеним тешкоћама у учењу из уџбеника
  б) ученицима са специфичним тешкоћама у учењу појединих предмета/области
  в) ученицима који захтевају прилагођавање захтева њиховим могућностима
  г) ученицима који захтевају унапређен, креативни рад
  д) ученицима који захтевају рад у малим групама
  ђ) ученицима за припрему за такмичења
  е) ученицима заинтересованим за истраживачки приступ кроз пројектну наставу
  ж) ученицима за припрему за Завршни испит

  Подршка учењу је унапређен, креативни рад са ученицима који за циљ има постизање исхода у
  складу са највишим могућностима ученика. Ове школске године нагласак је на ПРИПРЕМИ
  УЧЕНИКА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ и планирано је укључивање ученика од 5. до 8.разреда .
  Часове подршке учењу – ПРИПРЕМА УЧЕНИКА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ ће изводити са по 2
  часа недељно:

   Маја Марјановић-српски језик
   Зоран Вукојевић –математика
   Биљана Матијевић –биологија
   Јелена Јасиковац – физика
   Милица Јовановић –математика

  1. РУЧНИ РАД је намењен свим ученицима од 5.-8.разреда и представља обуку ученика за вез,
   хеклање, ткање, шивење и друго према договору ученика и наставника и техничкој опреми школе .
   Часове РУЧНОГ РАДА ће изводити са 4 часа недељно:

   Јасмина П. Драгутиновић-наставница ликовне
  културе

  ОШ“Јован Поповић“ Инђија

  1. СПОРТСКЕ ИГРЕ су намењене свим ученицима од 5.-8.разреда . Врста игара ће бити
   одређена бројем заинтересованих ученика :
   а) атлетика
   б) екипни спортови
   в) спортски тренинг
   г) стони тенис
   д) шах
   ђ) друге спортске игре

  НАПОМЕНА : Часови СПОРТСКЕ ИГРЕ се неће изводити док трају ванредне околности те се
  за сада ученици за њих неће изјашњавати

  Молимо Вас да се на ПОЈЕДИНАЧНОМ АНКЕТНОМ ЛИСТИЋУ изјасните у погледу жеље
  за укључивањем Вашег детета у одговарајући облик рада избором одговарајуће тврдње .

  ПОЈЕДИНАЧНИ АНКЕТНИ ЛИСТИЋ ћете преузети на линку који ће бити послат у
  одељенске Вајбер групе или му приступите са САЈТА ШКОЛЕ – уз обавештење!

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXJJTE4v6Gu__SeVwE8hE9qD9yt-wZounY7UntVCxJ07uLUw/viewform?gxids=7757