• 022 561 330
 • skolajp@ospopovicindjija.edu.rs
 • срб   | |   srb
 • Распоред часова за петак 3. мај и суботу 4. мај 2019. године

  Распоред часова за петак 3. мај и суботу 4. мај 2019. године

         ОШ“Јован Поповић“Инђија   

  ОБАВЕШТЕЊЕ

  – за наставнике и ученике –

  ИЗМЕНА РАСПОРЕДА ЧАСОВА

  за ПЕТАК 3. мај  2019.

  Р.бр. Наставници ПРЕДМЕТ     1 2 3 4 5 6 7.
  1. Дивљак Биљана Српски ј.       5.-2    5.-1    
  2. Марјановић Маја Српски ј.     6.-1 6.-2      
  3. Кљајић Јован ТИО     7.-1 7.-1 7.-2 7.-2  
  4. Росандић А. Софија енглески ј. 5.-1 6.-1 7.-2 5.-1 6.-2    
  5. Вареца Светлана ТИО     7.-1 7.-1 7.-2 7.-2  
  6. Ћућуз Јелена Физичко в. 5.-2 7.-1 5.-2        
  7. Стекић Јасмина математика            
  8. Вукојевић Зоран математика 7.-2 5.-2          
  9. Бабић Ивана физика 6.-2 7.-2        
  10. Клисура Милица Хемија/ математика          7.-1 7.-1  
  11. Матијевић Биљана Биологија 7.-1 6.-2 5.-1 6.-1 5.-2    
  12. Свилар Сенка немачки ј. 6.-1 5.-1 6.-2 7.-2      

  Одсутни: Јасмина Стекић (математика ) и ученици 8.р.

                                                               Измена распореда: Софија Бурка,педагог

                                                                                      Директор школе: Савић  Драгица

         ОШ“Јован Поповић“Инђија   

  ОБАВЕШТЕЊЕ

  – за наставнике и ученике –

  ИЗМЕНА РАСПОРЕДА ЧАСОВА

  за СУБОТУ 4.мај 2019. (распоред за ПОНЕДЕЉАК)  

    Наставници ПРЕДМЕТ     1 2 3 4 5 6 7.
  1. Дивљак Биљана Српски ј.     5.-2   5.-1    
  2. Марјановић Маја Српски ј.   6-2 6.-1 7.-1 7.-2    
  3. Кљајић Јован ТИО  6.-1 6.-1 6.-2 6.-2      
  4. Росандић А. Софија енглески ј.   7.-1 7.2 5.-1 6.-2    
  5. Шајић Драгица музичка к.     7.-1   5.-2 6.-1 6.-2 5.-1
  6. Матијевић Биљана Биологија   5.-2 5.-1        
  7. Бабић Ивана Физика       6.-1 7.-1 7.-2  
  8. Веселиновић Немања Физичко в.       7.-2 6.-2 6.-1 7.-2
  9. Свилар Сенка немачки ј.           5.-2 6.-2
   10. Босанчић Славко Физичко в. 5.-1 5.-1          
  11. Вајагић Борислав информатика  6.-1 6.-1 6.-2 6.-2 5.-2 5.-1  
  12. Вукојевић Зоран математика   7.-2          
  13.                  

  Одсутни: Поповић Мирјана (географија), Стекић Јасмина (математика) и ученици 8.р.

                                                                                                                      Измена распореда: Софија Бурка , педагог

                                                                                                                                      Директор школе:Савић Драгица

  ОШ“Јован Поповић“

  РАСПОРЕД УЧИОНИЦА ПО ПРЕДМЕТИМА

  за ПЕТАК3. мај2019.

  Р. бр. Наставници ПРЕДМЕТ    Кабинет ТИО Учионица бр.2 Учионица бр.3 Учионица бр.9 Учионица бр.12 Учионица бр.13 Учионица бр.14 Фис. сала
  1. Дивљак Биљана Српски ј.   х            
  2. Марјановић Маја Српски ј.   3.час(6.1)         4.час(6.2)  
  3. Кљајић Јован ТИО     х          
  4. Р.Анталић Софија енглески ј.         х      
  5. Вареца Светлана ТИО х              
  6. Ћућуз Јелена Физичко в.               х
  7. Вукојевић Зоран математика х              
  8. Бабић Ивана физика         х  
  9. Клисура Милица Хемија             х  
  10. Матијевић Биљана Биологија           х    
  11. Свилар Сенка немачки ј.       х        

  Одсутни: Јасмина Стекић (математика ) и ученици 8.р.

  Распоред одељења 1.-4. разреда по учионицама

  • Сва одељења ће бити у својим учионицама осим 3.-3 које ће бити у простору продуженог боравка.
  • Од 3.часа одељења 1.разреда ће бити на физичком васпитању и на ЧОС-у  – у дворишту. Уколико буде лоше време  прваци ће делити салу за физичко в. са 5.-2 за време 3.часа (током 4.часа сала –ће бити  слободна)

  Софија Бурка , педагог                                       Драгица Савић, директор школе