• 022 561 330
 • osjovanpopovicindjija@gmail.com
 • срб   | |   srb
 • Јавне набавке

  Измењен план јавних набавки за 2021. годину

  Измењен план јавних набавки 

  План јавних набавки за 2021. годину
  Одлука о измени уговора о јавној набавци добара – интерактивних табли са пројектором
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  На основу члана 55. став 1. тачка 8.,  и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”,бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ОСНОВНА ШКОЛА „Јован Поповић“ 22320 ИНЂИЈА, Краља Петра првог бр.124 објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Називи адреса  наручиоца: Основна школа „Јован Поповић“,Инђија, Краља Петра првог бр.124 Врста наручиоца: установа за основно […]

  Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности
  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA – ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 1.3.1./2019
  Одговор на додатна питања, измене и допуне конкурсне документације
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 1.3.1./2019